პერსონალი

 

სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  - „ელექტროობა“

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი

 

N

მოდულის დასახელება

პროფესიული მასაწავლებლის სახელი, გვარი

 

      1.        

უცხოური ენა-ინგლისური

ლორეტა მესხიძე

      2.        

მეწარმეობა1

დიანა წოწოლაშვილი

       3.

გაცნობითი პრაქტიკა

გიორგი ბერიძე

4.

პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები

დარეჯან ბეგიაშვილი

       5.

ინფორმაციული წიგნიერება 1

ნინო ხვედელიძე

       6.

 

ელექტრული და ელექტრონული პრინციპები

 

გიორგი ბერიძე

       7.

კომუნიკაცია ელექტროობის სფეროში

 

მარინა ხარაული

       8.

საინჟინრო ხაზვა

 

გიორგი ბერიძე

       9.

 

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება ელექტროობაში

 

ნოდარი ბეგიაშვილი

      10.

ელექტრული ტექნოლოგია

 

გიორგი ბერიძე

      11.

 

ელექტრული მანქანების თვისებები და გამოყენება

 

გიორგი ბერიძე

       12.

ელექტრული მონტაჟი

 

გიორგი ბერიძე

       13.

მათემატიკა ელექტრიკოსებისათვის

გოჩა რაზმაძე

       14.

საინჟინრო პროექტი

 

გიორგი ბერიძე

       15.

ქართული ენა A 2

მარინა ხარაული

 

 

 

სსიპ - ქარელის მუნიციპალიტეტის დაბა აგარის საჯარო სკოლა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  - „სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია“

პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი

 

N

მოდულის დასახელება

პროფესიული მასაწავლებლის სახელი, გვარი

       1.        

უცხოური ენა(ინგლისური)

ლორეტა მესხიძე

       2.        

რაოდენობრივი წიგნიერება

გოჩა რაზმაძე

       3.        

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია

მარინა ხარაული

       4.        

მეწარმეობა1

დიანა წოწოლაშვილი

         5.        

ინფორმაციული  წიგნიერება 1

ნინო ხვედელიძე

         6.        

სამოქალაქო განათლება

იზოლდა ხოდელი

         7.        

გაცნობითი პრაქტიკა -სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია

კახაბერ ხეხელაშვილი

         8.        

საწარმოო პრაქტიკა -სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია

თეიმურაზ შიუკაშვილი

         9.        

პრაქტიკული პროექტი -სანტექნიკის სისტემების ექსპლუატაცია

კახაბერ ხეხელაშვილი

 10.

სამშენებლო ნახაზების კითხვა და სამშენებლო-სანტექნიკური სქემების შედგენა

კახაბერ ხეხელაშვილი

 11.

შრომის უსაფრთხოება და საწარმოო სანიტარია საზეინკლო საქმეში

ნოდარი ბეგიაშვილი

 12.

საზეინკლო სამუშაოები სანტექნიკოსის საქმიანობაში

თეიმურაზ შიუკაშვილი

             13.

შიდაწყალარინება

კახაბერ ხეხელაშვილი

            14.

გარე წყალარინება

თეიმურაზ შიუკაშვილი

15.

წყალმომარაგების ელემენტები

კახაბერ ხეხელაშვილი

            16.

შიდაწყალმომარაგების  ქსელების მოწყობა

კახაბერ ხეხელაშვილი

            17.

გარეწყალმომარაგების ქსელების მოწყობა

თეიმურაზ შიუკაშვილი

18.

თბომომარაგება

კახაბერ ხეხელაშვილი

19.

ჰელიოსისტემა

თეიმურაზ შიუკაშვილი

20.

გაცნობითი პრაქტიკა-წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემებში

თეიმურაზ შიუკაშვილი

21.

კომპანიის მოთხოვნები და საინფორმაციო ბაზები

ნოდარი ბეგიაშვილი

             22.

ქართული ენა A 2

მარინა ხარაული

       

 

 

 

 

© 2016 Agara Public School. All rights reserved. Developed By Zaza Giorgadze

ძებნა საიტზე

ixxx